Auteursarchief: volleybalnl

CMV Clinic Volleybalvereniging E.V.V. op 26 maart 2016

Volleybalvereniging EVV Elburg nodigt CMV trainers, jeugdtrainers, coaches en geïnteresseerden uit om op zaterdag 26 maart deel te nemen aan de CMV-trainersclinic. Adrie Noij, grondlegger van het Cool Moves Volleybal, laat trainers op enthousiaste en uitdagende wijze allerlei oefenstof zien en vertelt er de achtergronden bij.

Een inspirerende clinic voor trainers, coaches en geïnteresseerden.

Waar: MFC ’t Huiken, Lange wijden 33, 8081 VS Elburg, Tel;
Wanneer: Zaterdag 26 maart 2016
Tijd: 09.30-10.00 uur: inloop met koffie/thee
10.00-12.00 uur: clinic
12.00-13.00 uur: lunch, koffie/thee

Wil je meedoen aan de clinic, meld je aan bij Kay Bosscha (kaybosscha@hotmail.com). Deelname is gratis voor EVV-leden; niet-EVV’ers vraagt de vereniging een bescheiden bijdrage van  € 5,00 p.p. ter dekking van de kosten voor lunch, koffie en thee. S.v.p. over te maken op rekeningnummer; NL93RABO0387630848 t.n.v. E.V.V. onder vermelding van Clinic,  na(a)men en vereniging.

CMV-trainers van E.V.V. gaan actief deelnemen aan de clinic. Mocht uzelf de oefening willen ondergaan, vergeet dan niet uw volleybalschoenen en -kleding mee te nemen. Adrie zal steeds een beroep doen op een aantal actieve deelnemers, om zijn oefeningen te laten zien en uit te leggen. U bent dus niet twee uur achtereen actief.

Over Adrie Noij

Adrie Noij is degene die de beginselen van het Cool Moves Volley heeft ontwikkeld. Hij is nauw betrokken bij het CMV in Nederland en wil graag al zijn kennis en ervaring delen met trainers. Adrie is in volleyballand een bekend persoon en vele trainers volgen zijn clinics en adviezen. Het gaat Adrie niet alleen om het ontwikkelen van het technisch niveau in zes spelniveaus, maar ook om de Keys to succes. Wat maakt een vereniging succesvol? Voor Adrie zijn dat: werven, scheppen van pedagogisch klimaat, expertise vergaren, nevenactiviteiten, binding, imago, professionaliseren en ambitie niveau. Een mooie gelegenheid om tijdens de lunch van gedachten te wisselen over de Keys to succes en de ervaring van de clinic met elkaar te delen.

Wij hopen veel trainers, coaches en geïnteresseerden te ontmoeten in Elburg MFC ’t Huiken.

Adrie Noij heeft 3 leidraden over CMV geschreven; U kunt de leidraden CMV, leidraad CMV Spelvormen en het boek Vaardigheidskaarten kopen na de clinic, tijdens de lunch.

Contactpersoon; Kay Bosscha; kaybosscha@hotmail.com

CMV Clinic 28 februari in Hilversum

CMV ClinicCMV trainersclinic van Adrie Noij bij volleybalvereniging VIF in Hilversum, zondag 28 februari 2016

Volleybalvereniging VIF in Hilversum en de Nevobo nodigen CMV-trainers, jeugdtrainers, coaches en geïnteresseerden uit om op zondag 28 februari 2016 deel te nemen aan de CMV-trainersclinic. Niemand minder dan Adrie Noij, grondlegger van het CMV, laat op aanstekelijke wijze allerlei oefenstof zien en vertelt er de achtergronden bij. Een inspirerende clinic voor (CMV-)trainers, coaches en geïnteresseerden.
Wil jij meedoen aan de clinic? Meld je dan aan via clinic@vifhilversum.nl met je naam, vereniging en met hoeveel personen je aanwezig bent. Voor de clinic wordt een bijdrage gevraagd van € 3,- p.p. Dit kan worden voldaan bij aankomst.

Waar: Sporthal De Lieberg, Jan van der Heijdenstraat 172, 1221 EM, Hilversum
Wanneer: zondag 28 februari 2016
Tijd: Inloop 10:00 uur, clinic start in de zaal 10:30 uur
Aanmelden: Via email clinic@vifhilversum.nl

CMV-trainers worden gevraagd om actief deel te nemen dus vergeet vooral je volleybalschoenen en kleding niet! Na 2 uur oefenen in de zaal is er gelegenheid om na te praten in het sportcafé van De Lieberg en alle vragen te stellen.

Adrie Noij is degene die de beginselen van het Cool Moves Volley heeft ontwikkeld. Hij is nauw betrokken bij het CMV in Nederland en met al zijn ervaring en kennis weet hij alles over volleybal voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Adrie is in volleyballand dan ook een bekend persoon en vele trainers en opleiders volgen graag zijn clinics en adviezen. CMV kent zes verschillende spelniveaus, zodat ook de jongste volleyballers stapje voor stapje op een speelse, dynamische manier het spel onder de knie kunnen krijgen.
We hopen veel trainers en/of coaches te mogen zien in Hilversum!
Adrie Noij heeft 3 Leidraden over CMV geschreven: U kunt de Leidraden CMV, Leidraad CMV Spelvormen en de het boek Vaardigheidskaarten kopen voor en na de clinic en in de pauze.

Vaardigheidskaarten CMV

CMV-Vaardigheidstesten ontwikkeld en in de praktijk gebracht
Door: Nick de Wild
Foto’s: Nick de Wild

Adrie Noij, de uitvinder en grondlegger van het Cool Moves Volleybal (CMV), heeft het afgelopen jaar nieuwe vaardigheidstesten ontwikkeld voor de zes CMV levels. Deze testen worden inmiddels in de praktijk gebruikt bij Flamingo’s ’56. Volley Techno bezocht Adrie bij een training die in het teken stond van het afnemen van de vaardigheidstesten.

Vaardigheidstesten bij mini’s?
Vaardigheidstesten kunnen gebruikt worden om progressie te meten. Adrie: “Elk kind zal altijd haar eigen ontwikkelingsniveau volgen. De ontwikkeling is van vele factoren afhankelijk; hun fysieke ontwikkeling – heeft te maken met bewegen en lichamelijke groei. Hun psychosociale ontwikkeling – heeft te maken met leren van waarden en sociale en emotionele ontwikkeling. Hun cognitieve ontwikkeling – heeft te maken met het vermogen tot denken. Het aantal uren dat een speler traint. Een goede begeleiding door goed geschoolde trainers enzovoort. Wat we makkelijk kunnen meten zijn hun technische en fysieke ontwikkelingen. Inzet, samenwerking en motivatie vallen hier buiten. Vandaar een poging om objectieve meetopdrachtjes te maken.”

Uitdaging bieden en scores verbeteren
Adrie: “Een belangrijk argument is dat je gemaakte progressie kunt meten, elke periode van ongeveer twee maanden moet er vooruitgang zijn. Uitdaging!! Elk kind wil uitdaging, een scoreformulier werkt motiverend. Steeds proberen je scores te verbeteren. Als trainer is het belangrijk te weten wat de juiste oefenstof is. De vaardigheidstoetsen kunnen soelaas bieden. CMV- en Smashbal-spelers zijn erg gebaat bij individuele oefenstof, dus veel oefeningen met één kind één bal. Immers, door eerst de balcontrole te stimuleren kunnen de spelers later makkelijker overgaan naar “samenspel”. Voor de trainer kan het ook raadzaam zijn de ene groep met de andere te vergelijken om te bepalen of zij aan hun doelstellingen voldoen. Met één oogopslag kunnen trainer en kind zien welke scores laag zijn en waar extra aan gewerkt moet worden.”

Records vestigen
Adrie heeft de vaardigheidstesten zo ontwikkeld dat ze CMV-niveau gerelateerd zijn en corresponderen met de te trainen onderdelen. “Als bepaalde vaardigheden onvoldoende of niet getraind zijn zal dit onmiddellijk zichtbaar zijn. Voor een trainer zijn het richtpunten of hij de belangrijkste stof behandeld heeft. Haal ik als trainer mijn doelstellingen? Trainers kunnen per jaar gescoorde punten aan het einde van het seizoen vergelijken. Scoringslijsten kunnen kinderen uitdagen steeds weer een record te vestigen. Per niveau kunnen we kijken of je per seizoen voldoende punten scoort. Wat moet je minimale score zijn voor een volgend niveau?”

Tips ter voorbereiding
In het boekje over CMV-vaardigheidstesten dat Adrie Noij gemaakt heeft, staan de volgende tips om deze vaardigheidstesten degelijk voor te bereiden:
1. Zorg ervoor dat er niet meer dan één training voor alle testen gebruikt wordt.
2. Zorg voor voldoende hulptrainers.
3. Laat kinderen ook bij elkaar tellen, zo hou je de flow erin.
4. Leg de testkaarten op een centraal punt, bijvoorbeeld kast midden in de zaal zodat je makkelijk van test kunt wisselen.
5. Werk in kleine groepjes, bijvoorbeeld drie a vier kinderen.
6. Laat de kinderen even vertrouwd raken met de oefening. Even oefenen.
7. Zorg dat alle testen al eens tijdens de training gedaan zijn.
8. Daar waar de vaardigheden nog niet getraind zijn: zet een dwars streepje op het formulier. Je kunt immers niet alle vaardigheden in een paar weken trainen. Gaandeweg het seizoen moeten alle vaardigheden op de testformulieren komen.
9. Zorg voor voldoende kopieën, gum en potloden.
10. Bereken de totalen per kind.
11. Maak van elk kind een winnaar. Bij goed trainen zal ieder voldoende progressie tonen.
12. Organiseer goed en zet alle attributen tijdig klaar anders lukt het niet in één training.
13. Sluit af met een mooi certificaat of diploma.
14. Testen zijn gemaakt voor een gemiddeld kind. Als trainer heb je te maken met grote verschillen in niveau. Maak de oefening iets makkelijker als het niveau van de groep erom vraagt. Streef naar succesbeleving. Zeker aan het eind van seizoen.

Diploma’s
De vaardigheidstest lijsten kunnen omgezet worden in diploma’s. Om een zo objectief mogelijke test te kunnen maken, wordt er veelal gewerkt met het principe: één kind één bal. Wanneer een kind met een super goed kind zou overspelen zou de objectiviteit vervallen. Het gaat vooral om individuele vaardigheden. Testen kunnen zowel motorisch als technisch zijn! De vaardigheidtesten zijn altijd gerelateerd aan het speelniveau van het kind. Adrie: “Maak van elk kind een winnaar: iedereen boekt tenslotte progressie!”

Niveau-6 testen
Deze ochtend zien we Flamingo’s ’56 – CMV-spelers van niveau 6 aan het werk. Er zijn voldoende hulptrainers om de testen te begeleiden. De lijsten liggen klaar en de zaal is strak ingericht om de verschillende testen af te nemen. Per test is een kaart aanwezig. De organisatie is er helemaal klaar voor. De kids zetten hun beste beentje voor en er worden meerdere persoonlijke records gevestigd! Alles wordt netjes genoteerd. Per speler worden de scores genoteerd op een persoonlijk A4-tje. Adrie: “Ik wil allemaal winnaars hebben”. Volley Techno is overtuigd: op deze manier gaat dat zeker lukken!

Niveau 6: Test 8 Onderarms – tip
Doel van de test
Het doel is om het onderarmse spelen en de tipbal(push) te testen.
Uitvoering
Arrangement
De benodigdheden voor deze test zijn:
• 1 bal
Activiteitsomschrijving
Pass de bal tegen muur, terugkomende bal “plukken” (dus met één hand naar grond drukken), de opstuitende bal wordt weer tegen de muur gepasst, terugkomende bal nu weer met de hand “plukken”, etc. \Je hebt één poging.
Regels
• Ongeveer 3 meter voor de muur staan
Meetbaarheid
• Serie van 10 is 1 punt
• Serie van 20 is 2 punten
• Serie van 30 is 3 punten
• Serie van 40 is 4 punten
• Serie van 50 is 5 punten
• Serie van 60 is 6 punten
• Serie van 70 is 7 punten
• Serie van 80 is 8 punten
• Serie van 90 is 9 punten
• Serie van 100 is 10 punten
Resultaat notering
In de map zit een blad waarop de score genoteerd kan worden.

CMV Clinic bij Ardea in HEERHUGOWAARD

CMV-clinic van Adrie Noij bij volleybalvereniging Ardea

Volleybal vereniging ARDEA nodigt CMV-trainers, jeugdtrainers, coaches en geïnteresseerden uit om op zondag 15 februari 2015 deel te nemen aan de CMV-clinic. Niemand minder dan Adrie Noij, grondlegger van het CMV, laat trainers op aanstekelijke wijze allerlei oefenstof zien en vertelt er de achtergronden bij. Een inspirerende clinic voor (CMV-)trainers, coaches en geïnteresseerden.

Wil jij meedoen aan de clinic meld je aan via clinic@ardeahhw.nl. Wij vragen een kleine vergoeding van € 2,00 per persoon. (Consumpties voor eigen rekening)

Waar: Deimoshal aan de Deimoslaan 13
Wanneer: zondag 15 februari 2015
Tijd: inloop 10:00 uur     Clinic in de zaal: 10:30
Aanmelden: via email clinic@ardeahhw.nl

CMV-trainers worden gevraagd om actief deel te nemen dus vergeet vooral je volleybalschoenen niet! Na 2 uur oefenen in de zaal is er gelegenheid om na te praten in de kantine.

Adrie Noij heeft 3 Leidraden over CMV geschreven:
U kunt  de Leidraden CMV,  Leidraad CMV Spelvormen en de het boek Vaardigheidskaarten  kopen  voor en na de clinic en in de pauze.

Graag zijn wij jullie in de zaal!

Organisatie: ARDEA in samenwerking met de NEVOBO

Met vriendelijke groet,
Marjolein Broersen en Marleen Lubbers
Jeugdcommissie Ardea

Meer mannen voor CMV docent

Ton Epping poneert vol passie op persoonlijke wijze deze stelling.
“Mannen brengen meer humor”.
Onder deze kop bracht de Volkskrant op dinsdag 8 november 2011 het bericht, dat het ministerie van onderwijs zich ernstig zorgen maakt over de feminisering van het lager onderwijs. (7 mei 2014 opnieuw) Slechts 15% van alle docenten is nog man. Dat percentage halen wij niet eens: in de 10 jaar dat ik CMV cursussen, bijscholingen en zo’n 70 minitoernooien heb bijgewoond, heb ik slechts 3 mannelijke minitrainers ontmoet, en dat is wel inclusief Adrie Noij.
Zowel in Nederland als in andere landen (Afrika, Malawi bijvoorbeeld) worden voetbalmini’s door mannen en volleybalkids door vrouwen getraind.  Zelfs Bas van der Goor treedt alleen op in een voetbal reclamespotje voor zijn foundation. Een gemiste kans voor volleybal!

Leest u in het pdf document het volledige artikel uit de Volley Techno van september 2014

Ton Epping Meer mannen voor mannen!

Beachbal als speerpunt! Aanvallen als speerpunt!

beach volleybal beachvolleybal strandBeachbal is kansrijk. Ook spelers met minimale vaardigheden moeten beachvolleybal kunnen ontdekken.

In Nederland wordt beachvolleybal vooral gespeeld door technisch goed onderlegde spelers(sters), die meestal met de sport in de zaal zijn begonnen. Er zijn nauwelijks spelvormen die als een introductie tot beachvolleybal gelden. Jammer want er zijn veel doelgroepen die in de vakantietijd, op campings, langs stranden en meren, op pleinen, toeschouwer zijn.

Het is van belang om deze groepen te verleiden het ook eens te proberen. Hiervoor moet er wel een goede methodische opbouw in spelvormen ontstaan zodat er voor ieder succesbeleving ontstaat. En de uitdaging  om steeds voor een hoger niveau te gaan!

Binnen het thema Beachbal gaat Adrie noij er puntsgewijs verder op in.

Lees het volledige artikel uit de Volley Techno van maart 2014 in dde PDF bijlage.  Dit interview is geschreven door Nick de Wild.

Beachbal -Volley Techno

Spelregels CMV

Cool Moves Volley (CMV) is speciaal voor kids van 6 jaar tot en met 12 jaar. Via verschillende niveaus leer je, op een leuke manier, stapsgewijs volleyballen.

In het PDF document hieronder vindt u de nieuwste spelregels, zoals die door de NEVOBO zijn vastgesteld.

spelregels-cmv-2013-2016

Wilt u meer informatie of een toelichting over de spelregels, dan kunt u bellen met Adrie Noij of een email sturen.

Cool Moves Volley – Smashbal

De voordelen van Cool Moves Volleybal.
– Het spel is meer ontwikkeld vanuit de gedachte- en belevingswereld van het jonge kind.
– Het spel straalt veel beweging en dynamiek uit.
– Het spel biedt een uitdaging.
– De vele grondvormen van bewegen wordt spelenderwijs aangeleerd.
– Het perifeer inzicht en de balbaan-herkenning worden al in een vroeg stadium gestimuleerd.
– De grove basisbewegingen voor het volleybalspel worden op een speelse wijze aangeleerd.
– De kinderen hebben een goed instroomniveau voor het mini-volleybal, niveau 4,5 en 6.
– Cool Moves volleybal is een volwaardig balspel, dat al in de middengroepen van het basisonderwijs kan worden geïntroduceerd (vanaf groep 3/4). Kinderen ontdekken volleybal op jonge leeftijd.
– Cool Moves volleybal vormt een basis voor elke balsport.
– In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen, nadat zij op vier- en vijfjarige leeftijd zwemonderwijs gevolgd hebben, een sport gaan kiezen. De volleybalsport heeft met de introductie van circulatievolleybal een spel in handen, dat met succes kan concurreren met andere balsporten vanaf 6 jaar!
– Waar andere bonden al op zeer jonge leeftijd sporten in competitieverband organiseren, kan nu ook de volleybalsport hetzelfde aanbieden aan hun jongste spelers.
– Ieder kind kan aan het Cool Moves volleybal deelnemen. Zowel de meer begaafde als ook het motorisch minder ontwikkelde kind. Ieder kind wordt actief betrokken in het spel.
– Jongens en meisjes kunnen in het Cool Moves volleybal gewoon samenspelen.
– CMV zijn spelvormen waar kinderen veel, veelzijdig en plezierig bewegen, waar de spelvorm aangepast is aan de ontwikkeling van het kind en waar eenieder gelijke speelkansen geboden worden.

SMASHBAL is een uitdagend volleybalspel dat zich richt op de meest aantrekkelijke volleybaltechniek; de Smash. De volleybalbeleving is binnen dit spel het uitgangspunt, waardoor het smashbal een stoer, aantrekkelijk en uitdagend karakter heeft. Smashbal is opgebouwd uit 4 levels waarbij elke rally eindigt met een smash. Dit volleybalspel richt zich met name op jongens, maar meisjes vinden het ook erg leuk.
Smashen, actie, rally’s en plezier staan centraal
* – Veel balcontacten per persoon
* – Iedereen (elk spelniveau) kan het spel spelen
* – Het spel kan goed gespeeld worden binnen het onderwijs (door move up – move down principe kunnen veel kinderen tegelijkertijd spelen)
* – Het spel is aantrekkelijk omdat de smash en serve al vanaf level 1 gespeeld wordt
* – Kinderen kunnen naast hun eigen sport (bv voetbal, hockey) deelnemen aan

Wilt u meer informatie of een clinic organiseren voor de trainers/leerkrachten van de basisscholen neemt u dan contact op met Adrie Noij.

 

CMV Filmpjes

* Aanleren aansluitpas bij  Cool Moves Volleybal.  Adrie maakt gebruik van veel materialen zoals springplank, matten, banken, kast.

Kinderen vinden deze oefeningen fantastisch.

*  Video Kids Volleybal niveau 1-4:       http://www.youtube.com/watch?v=zY1D-aCaKv4

.

Samenleving verwacht méér van docenten bewegen & sport -vervolg

Sport en bewegen voor jong en oud

vervolg van
De belangstelling voor sport en bewegen in onze maatschappij is groot. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de samenleving van leraren die bewegen & sport (B&S) geven verwacht dat zij jongeren ook vakoverstijgende, brede maatschappijrelevante zaken bijbrengen. Bijvoorbeeld een gezonde levensstijl, het verleggen van persoonlijke grenzen, samenwerken en waardebesef. Promovenda Hilde Bax beveelt de vakwereld aan meer in te gaan op de wensen van de samenleving. “De samenleving wil dat er ook aandacht besteed wordt aan maatschappij relevante zaken tijdens de gymles”, vertelt Bax. “De algehele tendens is dat de overheid, de inwoners van Nederland en maatschappelijke organisaties het belangrijk vinden dat het vak bijdraagt aan bijvoorbeeld een actieve levensstijl. Ik pleit er ook voor dat basisscholen kwalitatief goed vakonderwijs geven, want die kinderen zijn allemaal op school. Gemeentes starten vaak wel projecten om dergelijke zaken te stimuleren, maar het project stopt vervolgens als het geld op is.”

Zowel de overheid als vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hebben de competenties van sportdocenten steeds meer uitgebreid en daarmee benadrukken ze hun  pedagogische kwaliteiten. Docenten moeten nadrukkelijk inspelen op de mogelijkheden van leerlingen, rekening houden met verschillen en de leerlingen stimuleren om meer te sporten en te bewegen buiten school. “Van belang is ook om kinderen te motiveren en ze stil te laten staan bij het feit waarom ze voor een bepaalde sport kiezen. Sommige kinderen kiezen bijvoorbeeld voor voetbal, omdat ze het ook leuk vinden om naderhand met hun vriendjes of vriendinnetjes de wedstrijd na te bespreken.”

In Europees verband wordt aangedrongen op een uitbreiding van het aantal lesuren tot drie per week. B&S moet kinderen voorbereiden op een gezonde levenswijze en maatschappelijke waarden als eerlijkheid, zelfbeheersing, solidariteit, teamgeest, tolerantie en fairplay. Voldoende sport zal ook leiden tot betere schoolprestaties en minder schooluitval, stelt de overheid.

Bax wil vertegenwoordigers van de vakwereld, zoals leraren, opleiders, vakdidactici en beleidsmedewerkers, uitnodigen om naast vakinherente en een expliciete plaats in te ruimen voor vakoverstijgende doelstellingen. Daarnaast is meer onderzoek gewenst naar de effecten van bewegen & sport op school. “Mijn vakgenoten zullen kritisch zijn. Een gedeelte zal blij zijn dat er eindelijk onderzoek is verricht naar bewegen&sport, want voorheen ging iedereen uit van aannames. Een andere groep zal wellicht vinden dat hun vak ‘misbruikt’ wordt om als middel te dienen om andere zaken te bereiken. Het zal in ieder geval discussie opleveren.”

Hilde Bax (1956, Voorburg)studeerde, na de CALO in Arnhem, Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is hoofddocent aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.

Smashbal

SMASHBAL is een uitdagend volleybalspel dat zich richt op de meest aantrekkelijke volleybaltech­niek; de Smash. De volleybalbeleving is binnen dit spel het uitgangspunt, waardoor het smashbal een stoer, aantrekkelijk en uitdagend karakter heeft. Smashbal is opgebouwd uit 4 levels waarbij elke rally eindigt met een smash. Dit volleybalspel richt zich met name op jongens, maar meisjes vinden het ook erg leuk.

Smashen, actie, rally’s en plezier staan centraal

  • – Veel balcontacten per persoon
  • – Iedereen (elk spelniveau) kan het spel spelen
  • – Het spel kan goed gespeeld worden binnen het onderwijs (door move up – move down principe kunnen veel kinderen tegelijkertijd spelen)
  • – Het spel is aantrekkelijk omdat de smash en serve al vanaf level 1 gespeeld wordt
  • – Kinderen kunnen naast hun eigen sport (bv voetbal, hockey) deelnemen aan Smashbal toernooien

Lees verder …..