Kenmerken van een goede mini-volleybal training

 • Doe veel maar korte oefeningen daarmee bind je aandacht.
 • Zorg altijd voor uitdaging: geef uitdagende opdrachten, progressieve moeilijkheidsgraad, houd scoringslijsten bij, maak certificaten, kies voor leuke tellingen, kun je een serie maken? Wie heeft het eerst ? etc. etc.
 • Kies voor variatie, steeds hetzelfde doen in een andere verpakking.
 • Leg uit tijdens het voordoen !
 • Kinderen denken in plaatjes!
 • Gebruik beeldspraak.
 • Vraag jezelf steeds af aan het einde van de training: Hadden ze plezier, bewogen ze voldoende, was er voldoende leeraspect.
 • Veel balcontacten dus veel oefeningen 1 kind 1 bal of 2 kinderen 1 bal.
 • Geen kinderen in rijtjes z.g. trafficjam-drills.
 • Geef veel complimenten, schep een positief leerklimaat.
 • Ken je trainingsorganisaties.(zie Leidraad Cool moves Volleybal CMV )
 • Ken je spelvormorganisaties, die zorgen voor veel balcontacten. (zie Leidraad Spelvormen.
 • Zorg als trainer voor de juiste bewegingsvoorstelling, dit zorgt voor de minste fouten.
 • Hou de scoringstabel bij van elk kind, dat maakt van iedereen winnaar. Zie Leidraad Vaardigheidstesten)
 • Werk bij kinderen in deze leeftijd met deelfuncties (keywords).
 • Zorg dat je nooit de laatste trainer bent van een kind.