Leidraden

Leidraad CMV

Leidraad CMV

Leidraad CMV (Cool Moves Volley)
Naslagwerk en cursusboek over het Cool Moves Volleybal (circulatieminivolleybal), met veel informatie over het dynamische volleybalspel voor de jonge spelers. In de Leidraad vindt u ook veel oefenstof en spelvormen voor alle niveaus. In het boek worden vele zaken beschreven om tot een goede mini-afdeling te komen. Verder worden alle methodische, didactisch en pedagogische kenmerken beschreven waarmee je te maken krijgt in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Geïllustreerd met foto’s worden technieken en oefenstof behandeld.  (lees verder voor inhoud van boek)

Prijs € 27.50, exclusief de verzendkosten.
(stuur een email naar adrienoy@hotmail.com en geeft uw naam, adres +huisnummer, postkode en woonplaats op en uw emailadres. U ontvangt een email terug over de wijze van verzending en betaling.

Spelvormen CMV (cool Moves Volley

Spelvormen CMV (cool Moves Volley

Spelvormen Cool Moves Volley (CMV) (voorheen Circulatieminivolleybal )
U treft er veel uitgewerkte spelvormen aan voor alle niveaus, gerangschikt naar de niveaus 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Vele oefeningen en uitgewerkte lessen voor spelers: één tegen één; twee tegen twee; drie tegen drie en vier tegen vier.  (lees verder voor de inhoud van het boek)

Prijs € 27.50, exclusief de verzendkosten.
(stuur een email naar adrienoy@hotmail.com en geeft uw naam, adres +huisnummer, postkode en woonplaats op en uw emailadres. U ontvangt een email terug over de wijze van verzending en betaling.

Vaardigheidstesten Cool Moves Volley

Vaardigheidstesten Cool Moves Volley

Leidraad – Vaardigheidstesten.

Prijs € 27.50, exclusief de verzendkosten.
(stuur een email naar adrienoy@hotmail.com en geeft uw naam, adres +huisnummer, postkode en woonplaats op en uw emailadres. U ontvangt een email terug over de wijze van verzending en betaling.

Waarom vaardigheidstesten 

Er zijn verschillende redenen te bedenken, waarom het interessant is om met vaardigheidstoetsen te werken.

  1. Een belangrijk argument kan zijn dat je gemaakte progressie kunt meten, elk periode (ong. 2 maanden) moet er vooruitgang zijn.
  2. Uitdaging! Elk kind wil uitdaging, een scoreformulier werkt motiverend. Steeds proberen je scores te verbeteren.
  3. Als trainer is het belangrijk te weten wat de juiste oefenstof is. De vaardigheidstoetsen kunnen soelaas bieden. Kinderen tijdens CMV en Smashbal zijn erg gebaat bij individuele oefenstof d.w.z. veel oefeningen met een kind een bal. Immers door eerst de balcontrole te stimuleren kan men later makkelijker overgaan naar “samenspel”.
  4. Voor de trainer kan het ook raadzaam zijn de ene groep met de andere te vergelijken teneinde aan hun doelstellingen te voldoen.
  5. Met  één oogopslag kunnen trainer en kind zien welke scores laag zijn (in vergelijking met de andere kinderen in de groep) en aan welke onderdelen extra gewerkt moet worden.
  6. De vaardigheidstesten zijn niveau gerelateerd en corresponderen met de te trainen onderdelen; wanneer vaardigheden onvoldoende of niet getraind zijn zal dit onmiddellijk zichtbaar zijn.