Cool Moves Volley – Smashbal

De voordelen van Cool Moves Volleybal.
– Het spel is meer ontwikkeld vanuit de gedachte- en belevingswereld van het jonge kind.
– Het spel straalt veel beweging en dynamiek uit.
– Het spel biedt een uitdaging.
– De vele grondvormen van bewegen wordt spelenderwijs aangeleerd.
– Het perifeer inzicht en de balbaan-herkenning worden al in een vroeg stadium gestimuleerd.
– De grove basisbewegingen voor het volleybalspel worden op een speelse wijze aangeleerd.
– De kinderen hebben een goed instroomniveau voor het mini-volleybal, niveau 4,5 en 6.
– Cool Moves volleybal is een volwaardig balspel, dat al in de middengroepen van het basisonderwijs kan worden geïntroduceerd (vanaf groep 3/4). Kinderen ontdekken volleybal op jonge leeftijd.
– Cool Moves volleybal vormt een basis voor elke balsport.
– In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen, nadat zij op vier- en vijfjarige leeftijd zwemonderwijs gevolgd hebben, een sport gaan kiezen. De volleybalsport heeft met de introductie van circulatievolleybal een spel in handen, dat met succes kan concurreren met andere balsporten vanaf 6 jaar!
– Waar andere bonden al op zeer jonge leeftijd sporten in competitieverband organiseren, kan nu ook de volleybalsport hetzelfde aanbieden aan hun jongste spelers.
– Ieder kind kan aan het Cool Moves volleybal deelnemen. Zowel de meer begaafde als ook het motorisch minder ontwikkelde kind. Ieder kind wordt actief betrokken in het spel.
– Jongens en meisjes kunnen in het Cool Moves volleybal gewoon samenspelen.
– CMV zijn spelvormen waar kinderen veel, veelzijdig en plezierig bewegen, waar de spelvorm aangepast is aan de ontwikkeling van het kind en waar eenieder gelijke speelkansen geboden worden.

SMASHBAL is een uitdagend volleybalspel dat zich richt op de meest aantrekkelijke volleybaltechniek; de Smash. De volleybalbeleving is binnen dit spel het uitgangspunt, waardoor het smashbal een stoer, aantrekkelijk en uitdagend karakter heeft. Smashbal is opgebouwd uit 4 levels waarbij elke rally eindigt met een smash. Dit volleybalspel richt zich met name op jongens, maar meisjes vinden het ook erg leuk.
Smashen, actie, rally’s en plezier staan centraal
* – Veel balcontacten per persoon
* – Iedereen (elk spelniveau) kan het spel spelen
* – Het spel kan goed gespeeld worden binnen het onderwijs (door move up – move down principe kunnen veel kinderen tegelijkertijd spelen)
* – Het spel is aantrekkelijk omdat de smash en serve al vanaf level 1 gespeeld wordt
* – Kinderen kunnen naast hun eigen sport (bv voetbal, hockey) deelnemen aan

Wilt u meer informatie of een clinic organiseren voor de trainers/leerkrachten van de basisscholen neemt u dan contact op met Adrie Noij.