Beachbal

Beachbal  is een introductie naar beachvolleybal.

Het is zeer laagdrempelig en succeservaring staat voorop. Het is vooral geschikt voor jeugd zonder beach-volleybal ervaring. Dit spel is zowel binnen de vereniging als binnen het onderwijs goed te organiseren.

Door gebruik te maken van een aantal overzichtelijke levels, die de jeugd herkent van het Smashbal en Cool Moves Volley, kunnen er snel wedstrijden tegen elkaar gespeeld worden. De wedstrijden kunnen gespeeld worden door teams uit dezelfde level, maar ook teams uit verschillende levels kunnen tegen elkaar strijden.

Uitgangspunten Beachbal

 1. moet aansluiten bij belevingswereld van de jeugd (6 t/12 jaar).
 2. moet aansluiten bij het Cool Moves Volley /  Smashbal HERKENBAARHEID.
 3. moet enthousiasmerend zijn voor beginnende spelers.
 4. de methodiek moet voor trainers overzichtelijk zijn.
 5. moet makkelijk organiseerbaar zijn voor verenigingen (accommodatie).
 6. richt zich op de jongere beachvolleyballer (t/m 12 jaar).

Doelstelling

Het enthousiasmeren van de jongste jeugd voor beachvolleybal.

Doelgroep

Jeugd in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

 • deze jeugd hoeft geen ervaring te hebben met volleybal.

Intermediaire doelgroep

 • Volleybalverenigingen met een beachvolleybal afdeling.
 • Volleybalverenigingen met toegang tot een beachaccomodatie.
 • LO docenten van basisscholen.
 • Combinatiefunctionarssen (BSC) die beachbal gaan aanbieden als een onderdeel van sporten in de wijk.

Beachbal richt zich primair op het enthousiasmeren van de jeugd voor beachvolleybal. Het moet laagdrempelig zijn om te spelen en uitdagend zijn in haar wedstrijdvorm.

Actie, duiken, smashen en plezier staan centraal !

BEACHBAL, het spel.

Start niveau:

Randvoorwaarden

veld 4 bij 8 (half beachveld)
nethoogte Variërend (indicatie 1.70m tot 2.10m)
teamsamenstelling 3 personen
bal Beachbal  nog invullen
 • Bal wordt vanuit een willekeurige plek over het net gegooid (minimaal 1 m van het net).
 • Spelers aan de andere kant van het net, proberen de bal te vangen.
 • De speler die de bal gevangen heeft rent naar het net en gooit de bal over het net.
 • Het team dan “aanvalt” draait na elke eigen aanval door.
 • Het verdedigende team probeert de bal weer te vangen en valt daarna aan.
 • Elke fout is een punt .

Dit level is met name gericht voor de jongste jeugd en de startende volleyballer.

Balvaardigheid (goed vangen en gooien) en balbaanherkenning staan centraal.

Het gooien van de bal door middel van een strekworp moet gestimuleerd worden.

Deze worp is de voorloper van de smash.

Level 1:

Randvoorwaarden

veld 4 bij 8 (half beachveld)
nethoogte Variërend (indicatie 1.70m tot 2.10m)
teamsamenstelling 3 personen
bal Beachbal  nog invullen
 • Bal wordt vanuit een willekeurige plek (minimaal 2 m van het net) in het veld gebracht d.m.v. van een onderhandse- of bovenhandse serve.
 • De serve wordt door het ontvangende team gevangen. 
 • De vanger mag naar het net rennen en gooit de bal voor zichzelf op. Deze bal slaat hij over het net.
 • Na elke smash en serve draait het team een plaats door (Dit brengt beweging en dynamiek!)
 • Het verdedigende team vangt de bal en valt aan.
 • Elke fout is een punt.
 • Het team die de bal heeft serveert.

In dit level wordt er geserveerd en gesmacht. Het aanleren van een goede slagtechniek staat centraal. Ook het inschatten van de balbaan en het verplaatsen in het zand krijgen de aandacht.

Level 2:

Randvoorwaarden

veld 4 bij 8 (half beachveld)
nethoogte Variërend (indicatie 1.70m tot 2.10m)
teamsamenstelling 3 personen
bal Beachbal  nog invullen
 • 2 m van het net) in het veld gebracht d.m.v. van een onderhandse- of bovenhandse serve.
 • De serve wordt door ontvangende team gevangen. 
 • De vanger gooit de bal naar zijn teamgenoot die midvoor aan het net staat (setter).
 • De setter gooit d.mv. een vang-gooi beweging de bal naar een teamgenoot.
 • De aanvaller smasht de bal staand of in sprong over het net.
 • Het verdedigende team vangt de bal en bouwt de aanval op.
 • Na elke smash en serve draait het team een plaats door.
 • Elke fout is een punt.
 • Het team dat scoort gaat serveren.

In dit level wordt er geslagen vanuit een set (vang-gooi beweging) Hierdoor is het team in staat om altijd een goede set af te leveren.

Level 3:

Randvoorwaarden

veld 4 bij 8 (half beachveld)
nethoogte Variërend (indicatie 1.70m tot 2.10m)
teamsamenstelling 3 personen
bal Beachbal  nog invullen
 • Bal wordt vanachter de achterlijn tot 6m lijn (max 2 m voor de achterlijn) in het veld gebracht d.m.v. van een onderhandse- of bovenhandse serve.
 • De eerste bal wordt door middel van een vang-gooi beweging naar de setter gespeeld.
 • De setter geeft een set-up vanuit een volleybaltechniek.
 • Deze bal wordt over het net geslagen (uit stand of vanuit sprong).
 • Het verdedigende team probeert de bal te vangen en gooit de bal weer naar de setter  etc.
 • Team dat scoort gaat serveren.
 • Doordraaien als tijdens het seniorenvolleybal.

In dit level wordt er met de volleybaltechniek een set-up gespeeld. Doordat de eerste bal vanuit een vang-gooi beweging naar de setter wordt gespeeld, is een goede set-up haalbaar.

Level 4:

Randvoorwaarden

veld 4 bij 8 (half beachveld)
nethoogte Variërend (indicatie 1.70m tot 2.10m)
teamsamenstelling 3 personen / 2 personen
bal Beachbal  nog invullen
 • Bal wordt vanachter de achterlijn in het veld gebracht d.m.v. van een onderhandse- of bovenhandse serve.
 • Het ontvangende team speelt de bal met behulp van een volleybaltechniek naar de setter.
 • De setter geeft d.m.v. een vang-gooi beweging een set-up.
 • De bal wordt over het net gesmasht (staand of uit sprong)
 • Het verdedigende team verdedigd de geslagen bal m.b.v. de vang-gooi techniek.
 • De setter geeft een set-up m.b.v. een volleybaltechniek.
 • Het verdedigende team speelt de bal m.b.v. de vang-gooi techniek weer naar de setter  etc.
 • Team dat scoort gaat serveren.
 • Doordraaien als tijdens het seniorenvolleybal.

In dit level wordt er voor het eerst een pass gegeven. Doordat de rally moet eindigen met een smash, mag de setter een set-up vanuit de pass geven d.m.v. een vang-gooi beweging.

Als het team de bal verdedigd .d.m.v. een vang-gooi beweging moet de setter een set-up geven m.b.v. een volleybaltechniek.

De teamsamenstelling kan in dit level bestaan uit 3 of 2 personen. Afhankelijk van het niveau van de spelers en het leermoment kan de keuze gemaakt worden.

Algemeen

Door het beachvolleybalveld in de lengte te verdelen in twee velden, is het mogelijk om 12 beachbal spelers op 1 beachvolleybalveld tegelijkertijd te laten spelen.

Dit is makkelijk te organiseren en maakt dit spel zeer geschikt voor het basisonderwijs. 

Competitie

Hoewel beachbal in eerste instantie bedoelt is om jeugd te enthousiasmeren voor beachvolleybal, kan er ook competitie gespeeld worden.

Uitgangspunt bij het spelen van competitie is dat de teams vanuit dezelfde leeftijdscategorie tegen elkaar spelen. Zo kunnen teams die gebruik maken van verschillende levels tegen elkaar spelen.

Velden worden niet op niveau ingedeeld maar op leeftijd.

Velden Beach bal

Beachbal richt zich op het enthousiasmeren van de jeugd. Het spelen van wedstrijden maakt daar onderdeel van uit. Verenigingen kunnen voor hun eigen jeugd en hun vriendjes en vriendinnen toernooitjes organiseren.

Ook kan dit spel op het strand, campings, vakantieparken, scholen en in de wijk gespeeld worden.