CMV Spelregels 2019-2021

Ten opzichte van de vorige editie (2018-2019) zijn er een aantal wijzigingen. Op niveau 1 t/m3 worden de regels uit de testfase doorgevoerd en wordt niet meer het veld verlaten bij het maken van een fout. Er kunnen punten worden behaald door de bal in het veld op de grond te krijgen bij de tegenstander of als de tegenstander een fout maakt waardoor de bal niet meer in het spel blijft. Daarnaast kunnen er met extra acties bonuspunten worden behaald tijdens een rally. Hoe een bonuspunt te behalen is, is beschreven bij de betreffende niveaus.

Samenhang: het Dakpanmodel

De kracht en het succes van het Cool Moves Volley heeft te maken met de toegankelijkheid van het spel voor alle deelnemers in én buiten het veld. Dit komt vooral tot uiting in het enthousiasme en de beleving op en rond de talloze velden in het hele land. Deze kenmerken moeten altijd behouden blijven en vormen daarmee de randvoorwaarden voor verdere ontwikkeling van de niveaus. Daarnaast verdienen natuurlijk de organisatoren alle lof voor de afgelopen seizoenen: deze onmisbare schakels in het geheel verzetten veel werk om alles zo goed mogelijk in banen te leiden

De Cool Moves Volleybalniveaus 1 t/m 6 zijn een uniek geheel. In feite vormen zij samen een zeer doordachte opbouw voor het leren spelen van volleybal. Niet alleen de spelregels, maar vooral ook de ontwikkeling van de volleybalvaardigheden is hierbij cruciaal. Belangrijk is te realiseren dat de niveaus samen de bouwstenen vormen, waardoor kinderen de mogelijkheid krijgen om stap voor stap nieuwe vaardigheden aan te leren. Het beheersen van het niveau is een voorwaarde voor het spelen van het volgende. Het verdient aanbeveling om kinderen pas de stap naar een volgend niveau te laten maken, zodra ze de vaardigheden beheersen.