Keys to succes

Keys to success voor je CMV afdeling!

Na onderzoek bij vele jeugd en CMV afdelingen bleek dat wanneer de afdelingen voldeden aan de volgende punten ze altijd succesvol waren.

Werven:
Als je weet hoe je moet werven zul je altijd veel kinderen binnenhalen. Kwantiteit zorgt altijd voor kwaliteit. Wanneer je elk jaar een nieuwe groep start met 18 kinderen kun je op C niveau ook 2 teams formeren: een breedte en een prestatieteam. Doe je het structureel zullen er ook niet gauw teams teruggetrokken worden. Start met een 0 groep (de 4 en 5 jarige), zorg dat je een goed product aanbied als de koek verdeeld wordt. Kinderen worden steeds jonger lid van een vereniging.

Scheppen van een pedagogisch klimaat:
Zoek binnen je vereniging vooral naar mensen die iets hebben met kinderen. Zij die zich kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de kinderen. Kijk bijzonder naar hun achtergrond of studierichting b.v. Pabo, Cios, Alo, Spw/Sph. Zorg voor veilige omgeving, ontwikkel!

Expertise vergaren:
Elk jaar beginnen weer veel nieuwe trainers met weinig of geen kennis.
Zorg dat je aan het begin van elk seizoen een aantal bijscholingen regelt eventueel samen met naburige verenigingen. Bezoek clinics, koop een CMV leidraad of dvd’s over CMV.

Volg een cursus VT2 of VT 3.
Wat is een vereniging zonder kennis!

Nevenactiviteiten:
Cmv is meer dan trainen alleen , organiseer nevenactiviteiten zodat je elkaar ook eens op een ander vlak ontmoet dit schept een band en versterkt de onderliggende band.

Binding:
Betrek veelal ouders bij je kader, maak ze deelgenoot van je problematiek. Organiseer ouderavonden en leg ze uit waar je mee bezig bent. Nodig de ouders uit op de ledenvergadering, kinderen hebben vaak geen inbreng waar ze gezien hun grote aantal wel recht op hebben.
Organiseer ouder-jeugdtoernooi dit versterkt de band en betrokkenheid. Samen sta je sterk!

Imago:
Minivolleybal heeft vaak een amateuristisch imago: Spelen met afplaklijntjes, pilon als markering,seniorennetten met gevaarlijke staalkabels, spelen met netten van een andere sport(badminton). Vraag permanente belijning aan, regel de echte CMV volleybalnetten en koop de beste zachte CMV miniballen en geen te harde of seniorenballen!

Professionaliseren:
CMV is een specialisatie van echt volleybal, iedere vereniging zou een professionele expert moeten hebben. Vanuit een groeifunctie zou hij op termijn hoofdopleidingen moeten worden! Iemand die de kwaliteit en continuïteit waarborgt. Ook moeten kinderen vaak om 16.00 uur trainen, alleen professionele mensen zijn dan beschikbaar.

Ambitieniveau:
Elke vereniging moet een bepaald ambitieniveau hebben, alleen plezierig bezig zijn is onvoldoende. We moeten ook volleyballen leren. Zeker op niveau 3 en 4 moet je 2 maal in de week gaan trainen wil het spel niet stilvallen. Helaas trainen de meeste verenigingen bij CMV maar een uurtje in de week. Dit is onvoldoende om de meest technische sport onder de knie te krijgen.
Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen op C en B niveau stoppen omdat ze volleybal onvoldoende geleerd hadden. Het goed volleybal kunnen spelen kan latere concurrentieverdragen.

Vergelijk of je vereniging aan deze punten voldoet en stel bij waar nodig, succes is verzekerd.