Cool Moves Volleybal

De geschiedenis van Cool Moves Volley

Volleybal bestond voor de jongste volleyballertjes al jaren in diverse competitie- en spelvormen. (Minivolleybal). In dit vereenvoudigde volleybalspel ontbrak echter, met name bij de echte beginners, de dynamiek en snelheid die juist zo kenmerkend is voor de sport. De in volleyballand welbekende Adrie Noij bedacht een variant, die hij samen met de NeVoBo uitwerkte tot een nieuw minivolleybalplan: Circulatie-minivolleybal (CMV – Cool Moves Volleybal).
Deze vorm kent zes verschillende spelniveaus, zodat ook de jongste volleyballers stapje voor stapje op een speelse, dynamische manier het spel onder de knie kunnen krijgen.

De 6 niveaus vormen samen een uitgekiende methode. Een methode die per niveau uitgaat van wat haalbaar is voor een gemiddeld kind van een bepaalde leeftijd.
Inmiddels is deze competitievorm in alle NeVoBo regio’s ingevoerd. Met succes, want het aantal minileden in Nederland blijft stijgen.

Stand van zaken:
Hier en daar ontvangen met enige scepsis heeft het plan langzaam haar weg gevonden en al opzienbarende resultaten bereikt. Zo steeg het landelijk miniaantal in Nederland in 2003 met 20%. Veel verenigingen hebben meer dan 100 mini’s wat nog nooit gebeurd is. In de regio Zuidoost (slechts 18 verenigingen) – waar het al 10 jaar loopt – steeg het aantal miniteams van 50 naar liefst 350. Stijging van 8 jaar achtereen. Nederland heeft al meer dan 20.000 minispelers.

De Nevobo heeft het Circulatievolleybal inmiddels (2007) geïmplementeerd in heel Nederland.
Ook internationaal wordt het circulatie-minivolleybal (Cool moves Volley ) naar Nederlands model omarmd. In Denemarken, IJsland en Zweden lopen al succesvolle competities met recorddeelnemers.
Steeds meer landen tonen hun interesse. Helaas doet de geweldige toestroom ook verenigingen besluiten een ledenstop te hanteren. Een tekort aan voldoende opgeleide trainers is hier tevens debet aan. Onderzoek door Flamingo’s wijst uit dat 70% van de nieuwe leden gewonnen wordt op niveau 1, 2, 3. Nog 25% op niveau 4, 5, 6. En slechts 5 % op latere leeftijd. De bewering dat na het zwemonderwijs kinderen veelal een sport kiezen wordt daarmee bevestigd. Ouders tonen meer betrokkenheid bij zeer jonge kinderen zodat veel kadervorming ontstaat. Ondanks dat het in kwantitatief opzicht de goede kant opgaat laat de kwaliteit (technisch en basismotorisch) nog te wensen over. Instructie en veel clinics zullen daar verandering in moeten brengen. Om een constante kwaliteitseis te waarborgen zullen veel verenigingen de overstap moeten maken naar semi-professionaliteit, willen we de concurrentie met andere vrijetijdsbesteders met succes aangaan.

Het imago liet wat te wensen over. (badmintonnetjes, afplaklijnen, gemeenschappelijke belijning, spelen met senioren ballen. De markt heeft Cool Moves Volley (CMV) ontdekt en levert steeds meer maatwerk (zachte ballen met een goed gewicht, echte CMV netten) Ook kunnen clubs veel financieel gewin halen door in vakantietijd permanente lijnensets te laten aanbrengen (lengtenet met 4 velden).
De nationale beleidsminicommissie heeft de niveaus herzien en verbeterd. Deze gelden steeds voor een periode van 3- 4 jaar!
De grote aanwas (en die nog komt, sommige regio’s doen nog weinig) biedt grote mogelijkheden voor de Nevobo. Het minigebeuren dient het hart van de Nevobo te zijn..

De voordelen van Cool Moves Volleybal.
– Het spel is meer ontwikkeld vanuit de gedachte- en belevingswereld van het jonge kind.
– Het spel straalt veel beweging en dynamiek uit.
– Het spel biedt een uitdaging.
– De vele grondvormen van bewegen wordt spelenderwijs aangeleerd.
– Het perifeer inzicht en de balbaan-herkenning worden al in een vroeg stadium gestimuleerd.
– De grove basisbewegingen voor het volleybalspel worden op een speelse wijze aangeleerd.
– De kinderen hebben een goed instroomniveau voor het mini-volleybal, niveau 4,5 en 6.
– Cool Moves volleybal is een volwaardig balspel, dat al in de middengroepen van het basisonderwijs kan worden geïntroduceerd (vanaf groep 3/4). Kinderen ontdekken volleybal op jonge leeftijd.
– Cool Moves volleybal vormt een basis voor elke balsport.
– In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen, nadat zij op vier- en vijfjarige leeftijd zwemonderwijs gevolgd hebben, een sport gaan kiezen. De volleybalsport heeft met de introductie van circulatievolleybal een spel in handen, dat met succes kan concurreren met andere balsporten vanaf 6 jaar!
– Waar andere bonden al op zeer jonge leeftijd sporten in competitieverband organiseren, kan nu ook de volleybalsport hetzelfde aanbieden aan hun jongste spelers.
– Ieder kind kan aan het Cool Moves volleybal deelnemen. Zowel de meer begaafde als ook het motorisch minder ontwikkelde kind. Ieder kind wordt actief betrokken in het spel.
– Jongens en meisjes kunnen in het Cool Moves volleybal gewoon samenspelen.
– CMV zijn spelvormen waar kinderen veel, veelzijdig en plezierig bewegen, waar de spelvorm aangepast is aan de ontwikkeling van het kind en waar eenieder gelijke speelkansen geboden worden.