Vaardigheidstesten CMV- inhoud

Vaardigheidstesten CMV (Cool Moves Volley) (terug naar Leidraden)

Adrie Noij, de uitvinder en grondlegger van het Cool Moves Volleybal (CMV), heeft het afgelopen jaar nieuwe vaardigheidstesten ontwikkeld voor de zes CMV levels. Deze testen worden inmiddels in de praktijk gebruikt bij Flamingo’s ’56. Volley Techno bezocht Adrie bij een training die in het teken stond van het afnemen van de vaardigheidstesten.
Vaardigheidstesten bij mini’s?
Vaardigheidstesten kunnen gebruikt worden om progressie te meten. Adrie: “Elk kind zal altijd haar eigen ontwikkelingsniveau volgen. De ontwikkeling is van vele factoren afhankelijk; hun fysieke ontwikkeling – heeft te maken met bewegen en lichamelijke groei. Hun psychosociale ontwikkeling – heeft te maken met leren van waarden en sociale en emotionele ontwikkeling. Hun cognitieve ontwikkeling – heeft te maken met het vermogen tot denken. Het aantal uren dat een speler traint. Een goede begeleiding door goed geschoolde trainers enzovoort. Wat we makkelijk kunnen meten zijn hun technische en fysieke ontwikkelingen. Inzet, samenwerking en motivatie vallen hier buiten. Vandaar een poging om objectieve meetopdrachtjes te maken.”
Uitdaging bieden en scores verbeteren
Adrie: “Een belangrijk argument is dat je gemaakte progressie kunt meten, elke periode van ongeveer twee maanden moet er vooruitgang zijn. Uitdaging!! Elk kind wil uitdaging, een scoreformulier werkt motiverend. Steeds proberen je scores te verbeteren. Als trainer is het belangrijk te weten wat de juiste oefenstof is. De vaardigheidstoetsen kunnen soelaas bieden. CMV- en Smashbal-spelers zijn erg gebaat bij individuele oefenstof, dus veel oefeningen met één kind één bal. Immers, door eerst de balcontrole te stimuleren kunnen de spelers later makkelijker overgaan naar “samenspel”. Voor de trainer kan het ook raadzaam zijn de ene groep met de andere te vergelijken om te bepalen of zij aan hun doelstellingen voldoen. Met één oogopslag kunnen trainer en kind zien welke scores laag zijn en waar extra aan gewerkt moet worden.”
Records vestigen
Adrie heeft de vaardigheidstesten zo ontwikkeld dat ze CMV-niveau gerelateerd zijn en corresponderen met de te trainen onderdelen. “Als bepaalde vaardigheden onvoldoende of niet getraind zijn zal dit onmiddellijk zichtbaar zijn. Voor een trainer zijn het richtpunten of hij de belangrijkste stof behandeld heeft. Haal ik als trainer mijn doelstellingen? Trainers kunnen per jaar gescoorde punten aan het einde van het seizoen vergelijken. Scoringslijsten kunnen kinderen uitdagen steeds weer een record te vestigen. Per niveau kunnen we kijken of je per seizoen voldoende punten scoort. Wat moet je minimale score zijn voor een volgend niveau?”
Tips ter voorbereiding
In het boekje over CMV-vaardigheidstesten dat Adrie Noij gemaakt heeft, staan de volgende tips om deze vaardigheidstesten degelijk voor te bereiden:
1. Zorg ervoor dat er niet meer dan één training voor alle testen gebruikt wordt.
2. Zorg voor voldoende hulptrainers.
3. Laat kinderen ook bij elkaar tellen, zo hou je de flow erin.
4. Leg de testkaarten op een centraal punt, bijvoorbeeld kast midden in de zaal zodat je makkelijk van test kunt wisselen.
5. Werk in kleine groepjes, bijvoorbeeld drie a vier kinderen.
6. Laat de kinderen even vertrouwd raken met de oefening. Even oefenen.
7. Zorg dat alle testen al eens tijdens de training gedaan zijn.
8. Daar waar de vaardigheden nog niet getraind zijn: zet een dwars streepje op het formulier. Je kunt immers niet alle vaardigheden in een paar weken trainen. Gaandeweg het seizoen moeten alle vaardigheden op de testformulieren komen.
9. Zorg voor voldoende kopieën, gum en potloden.
10. Bereken de totalen per kind.
11. Maak van elk kind een winnaar. Bij goed trainen zal ieder voldoende progressie tonen.
12. Organiseer goed en zet alle attributen tijdig klaar anders lukt het niet in één training.
13. Sluit af met een mooi certificaat of diploma.
14. Testen zijn gemaakt voor een gemiddeld kind. Als trainer heb je te maken met grote verschillen in niveau. Maak de oefening iets makkelijker als het niveau van de groep erom vraagt. Streef naar succesbeleving. Zeker aan het eind van seizoen.

Diploma’s
De vaardigheidstestlijsten kunnen omgezet worden in diploma’s. Om een zo objectief mogelijke test te kunnen maken, wordt er veelal gewerkt met het principe: één kind één bal. Wanneer een kind met een super goed kind zou overspelen zou de objectiviteit vervallen. Het gaat vooral om individuele vaardigheden. Testen kunnen zowel motorisch als technisch zijn! De vaardigheidtesten zijn altijd gerelateerd aan het speelniveau van het kind. Adrie: “Maak van elk kind een winnaar: iedereen boekt tenslotte progressie!”
Niveau-6 testen
Deze ochtend zien we Flamingo’s ’56 – CMV-spelers van niveau 6 aan het werk. Er zijn voldoende hulptrainers om de testen te begeleiden. De lijsten liggen klaar en de zaal is strak ingericht om de verschillende testen af te nemen. Per test is een kaart aanwezig. De organisatie is er helemaal klaar voor. De kids zetten hun beste beentje voor en er worden meerdere persoonlijke records gevestigd! Alles wordt netjes genoteerd. Per speler worden de scores genoteerd op een persoonlijk A4-tje. Adrie: “Ik wil allemaal winnaars hebben”. Volley Techno is overtuigd: op deze manier gaat dat zeker lukken!

Niveau 6: Test 8 Onderarms – tip
Doel van de test
Het doel is om het onderarmse spelen en de tipbal(push) te testen.
Uitvoering
Arrangement
De benodigdheden voor deze test zijn:
• 1 bal
Activiteitsomschrijving
Pass de bal tegen muur, terugkomende bal “plukken” (dus met één hand naar grond drukken), de opstuitende bal wordt weer tegen de muur gepasst, terugkomende bal nu weer met de hand “plukken”, etc. \Je hebt één poging.
Regels
• Ongeveer 3 meter voor de muur staan
Meetbaarheid
• Serie van 10 is 1 punt
• Serie van 20 is 2 punten
• Serie van 30 is 3 punten
• Serie van 40 is 4 punten
• Serie van 50 is 5 punten
• Serie van 60 is 6 punten
• Serie van 70 is 7 punten
• Serie van 80 is 8 punten
• Serie van 90 is 9 punten
• Serie van 100 is 10 punten
Resultaat notering
In de map zit een blad waarop de score genoteerd kan worden.