Samenleving verwacht méér van docenten bewegen & sport -vervolg

Sport en bewegen voor jong en oud

vervolg van
De belangstelling voor sport en bewegen in onze maatschappij is groot. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de samenleving van leraren die bewegen & sport (B&S) geven verwacht dat zij jongeren ook vakoverstijgende, brede maatschappijrelevante zaken bijbrengen. Bijvoorbeeld een gezonde levensstijl, het verleggen van persoonlijke grenzen, samenwerken en waardebesef. Promovenda Hilde Bax beveelt de vakwereld aan meer in te gaan op de wensen van de samenleving. “De samenleving wil dat er ook aandacht besteed wordt aan maatschappij relevante zaken tijdens de gymles”, vertelt Bax. “De algehele tendens is dat de overheid, de inwoners van Nederland en maatschappelijke organisaties het belangrijk vinden dat het vak bijdraagt aan bijvoorbeeld een actieve levensstijl. Ik pleit er ook voor dat basisscholen kwalitatief goed vakonderwijs geven, want die kinderen zijn allemaal op school. Gemeentes starten vaak wel projecten om dergelijke zaken te stimuleren, maar het project stopt vervolgens als het geld op is.”

Zowel de overheid als vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hebben de competenties van sportdocenten steeds meer uitgebreid en daarmee benadrukken ze hun  pedagogische kwaliteiten. Docenten moeten nadrukkelijk inspelen op de mogelijkheden van leerlingen, rekening houden met verschillen en de leerlingen stimuleren om meer te sporten en te bewegen buiten school. “Van belang is ook om kinderen te motiveren en ze stil te laten staan bij het feit waarom ze voor een bepaalde sport kiezen. Sommige kinderen kiezen bijvoorbeeld voor voetbal, omdat ze het ook leuk vinden om naderhand met hun vriendjes of vriendinnetjes de wedstrijd na te bespreken.”

In Europees verband wordt aangedrongen op een uitbreiding van het aantal lesuren tot drie per week. B&S moet kinderen voorbereiden op een gezonde levenswijze en maatschappelijke waarden als eerlijkheid, zelfbeheersing, solidariteit, teamgeest, tolerantie en fairplay. Voldoende sport zal ook leiden tot betere schoolprestaties en minder schooluitval, stelt de overheid.

Bax wil vertegenwoordigers van de vakwereld, zoals leraren, opleiders, vakdidactici en beleidsmedewerkers, uitnodigen om naast vakinherente en een expliciete plaats in te ruimen voor vakoverstijgende doelstellingen. Daarnaast is meer onderzoek gewenst naar de effecten van bewegen & sport op school. “Mijn vakgenoten zullen kritisch zijn. Een gedeelte zal blij zijn dat er eindelijk onderzoek is verricht naar bewegen&sport, want voorheen ging iedereen uit van aannames. Een andere groep zal wellicht vinden dat hun vak ‘misbruikt’ wordt om als middel te dienen om andere zaken te bereiken. Het zal in ieder geval discussie opleveren.”

Hilde Bax (1956, Voorburg)studeerde, na de CALO in Arnhem, Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is hoofddocent aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.