Tag archieven: clinic Adrie Noij

CMV Clinic Volleybalvereniging E.V.V. op 26 maart 2016

Volleybalvereniging EVV Elburg nodigt CMV trainers, jeugdtrainers, coaches en geïnteresseerden uit om op zaterdag 26 maart deel te nemen aan de CMV-trainersclinic. Adrie Noij, grondlegger van het Cool Moves Volleybal, laat trainers op enthousiaste en uitdagende wijze allerlei oefenstof zien en vertelt er de achtergronden bij.

Een inspirerende clinic voor trainers, coaches en geïnteresseerden.

Waar: MFC ’t Huiken, Lange wijden 33, 8081 VS Elburg, Tel;
Wanneer: Zaterdag 26 maart 2016
Tijd: 09.30-10.00 uur: inloop met koffie/thee
10.00-12.00 uur: clinic
12.00-13.00 uur: lunch, koffie/thee

Wil je meedoen aan de clinic, meld je aan bij Kay Bosscha (kaybosscha@hotmail.com). Deelname is gratis voor EVV-leden; niet-EVV’ers vraagt de vereniging een bescheiden bijdrage van  € 5,00 p.p. ter dekking van de kosten voor lunch, koffie en thee. S.v.p. over te maken op rekeningnummer; NL93RABO0387630848 t.n.v. E.V.V. onder vermelding van Clinic,  na(a)men en vereniging.

CMV-trainers van E.V.V. gaan actief deelnemen aan de clinic. Mocht uzelf de oefening willen ondergaan, vergeet dan niet uw volleybalschoenen en -kleding mee te nemen. Adrie zal steeds een beroep doen op een aantal actieve deelnemers, om zijn oefeningen te laten zien en uit te leggen. U bent dus niet twee uur achtereen actief.

Over Adrie Noij

Adrie Noij is degene die de beginselen van het Cool Moves Volley heeft ontwikkeld. Hij is nauw betrokken bij het CMV in Nederland en wil graag al zijn kennis en ervaring delen met trainers. Adrie is in volleyballand een bekend persoon en vele trainers volgen zijn clinics en adviezen. Het gaat Adrie niet alleen om het ontwikkelen van het technisch niveau in zes spelniveaus, maar ook om de Keys to succes. Wat maakt een vereniging succesvol? Voor Adrie zijn dat: werven, scheppen van pedagogisch klimaat, expertise vergaren, nevenactiviteiten, binding, imago, professionaliseren en ambitie niveau. Een mooie gelegenheid om tijdens de lunch van gedachten te wisselen over de Keys to succes en de ervaring van de clinic met elkaar te delen.

Wij hopen veel trainers, coaches en geïnteresseerden te ontmoeten in Elburg MFC ’t Huiken.

Adrie Noij heeft 3 leidraden over CMV geschreven; U kunt de leidraden CMV, leidraad CMV Spelvormen en het boek Vaardigheidskaarten kopen na de clinic, tijdens de lunch.

Contactpersoon; Kay Bosscha; kaybosscha@hotmail.com